Context

Acties

  1. Wij nemen actief deel aan interprovinciaal overleg over arbeidsvoorwaarden vanuit de doelstellingen en belangen van de provincie Overijssel.
  2. Wij voeren gezamenlijk (interprovinciaal) overeengekomen aanpassingen door.
  3. Wij voeren een onderzoek naar lokale regelingen (waaronder de werkkostenregeling Overijssel), procedures en beleid uit, waarbij gekeken wordt of herziening / afschaffing mogelijk is om de flexibele inzet van medewerkers te versterken.
  4. Wij hanteren een herijkt formatiebeleid en onderzoeken de mogelijkheid voor het introduceren van een flexpool.

Toelichting op voortgang

a) Onze nieuwe CAO is een feit.

b) De flexpool is ingericht en de uitgangspunten voor het beheer van de personele formatie zijn bepaald.

c) Evaluatie van de werkwijze rondom de woon/werkverkeervergoeding openbaar vervoer leert ons dat de gebruiksvriendelijkheid kan worden verbeterd. Dat gaan wij in 2018 realiseren.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij zijn werkgever.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.