Context

Wij dragen bij aan het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en vermindering van bestuurlijke drukte.