Context

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor een kennisinfrastructuur sociale kwaliteit, waarin kennis wordt ontwikkeld, geborgd, vergroot, beschikbaar gesteld en gedeeld. Dit biedt kans om verbinding te leggen met de kennis en ervaring vanuit provinciale participatieve trajecten, zoals Experimenten Bestuursstijl en de Stadsbeweging.

Acties

  1. Wij ontwikkelen een kennisinfrastructuur sociale kwaliteit.
  2. Wij evalueren en monitoren de ingezette instrumenten van sociale kwaliteit.
  3. Wij subsidiëren proeftuinen op het gebied van delen en leren.

Toelichting op voortgang

Samen met onze kennispartners van de Alliantie Sociale Kwaliteit (Arcon, Stimuland, OVKK en sportservice Overijssel) is gewerkt aan de kennisinfrastructuur sociale kwaliteit. Er is een succesvolle helpdesk bereikbaar voor initiatiefnemers (zoals gemeenten, lokale groepen, maatschappelijke organisaties, bedrijven). Daarnaast zijn er in het afgelopen jaar samen met onze partners goed bezochte inspiratiemomenten georganiseerd, zoals de sportontmoeting en het durf te doen festival. Ook hebben we samen een aantal ontmoetingen gehad zoals de krachtvoerbijeenkomst en een werkbezoek voor u. We experimenteerden met het optimaal benutten van onze provinciale instrumenten. Dit heeft onze aanpak sociale kwaliteit versterkt en verbeterd. We hebben bijgedragen aan proeftuinen in een slimme verbinding met andere programma's, bijvoorbeeld het project OZOVerbindzorg, de voortzetting van de Niets-leerstoel en Taalwerkt!.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Faciliteerder, regisseur

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website sociale kwaliteit