Context

De provincie heeft als wegbeheerder de zorg voor een kwalitatief goed en veilig wegennet. Knelpunten in veiligheid, doorstroming en leefbaarheid worden daarom waar mogelijk aangepakt in samenspraak met betrokken wegbeheerders en belangengroepen.

Acties

  1. Wij stellen het Plan in Hoofdlijnen voor het kruispunt van N733 met de Landweerweg / Oude Deventerweg vast.
  2. Wij stellen het Plan in Hoofdlijnen van de aansluiting N733 met N732 vast.
  3. Wij monitoren de voortgang Rondweg Weerselo. Bij groen licht voor de aanleg van de Rondweg Weerselo zal de gemeente de bestemmingsplanprocedure (her)starten en starten wij de voorbereiding van de uitvoering.

Toelichting op voortgang

Actie 1.

Het Ontwerpplan in Hoofdlijnen voor het kruispunt van N733 met de Landweerweg/Oude Deventerweg wordt begin 2018 vastgesteld en ter visie gelegd. Het Plan in Hoofdlijnen wordt, door vertraging in de politieke besluitvorming in de gemeente Enschede, in het tweede kwartaal van 2018 vastgesteld.

Actie 2.

Het Ontwerpplan in Hoofdlijnen van de aansluiting N733 met N732 is eind 2017 vastgesteld. Het Plan op Hoofdlijnen wordt, door voornoemde reeds vermelde vertraging, in plaats van eind 2017 begin 2018 vastgesteld.

Actie 3.

Per brief van 14 maart 2017 (PS/2017/278) hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de Rondweg Weerselo N343. Aansluitend hebben wij de voorbereiding van de aanleg van de Rondweg Weerselo weer opgepakt.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie Overijssel heeft een rol als wegbeheerder

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Mijlpalen:

Brief van 14 maart 2017 (PS/2017/278)  over de aanleg van de Rondweg Weerselo.