Context

Er ontstaan steeds meer initiatieven die bijdragen aan een grotere zelfstandigheid van inwoners van Overijssel, op het brede terrein van wonen, werken en leven. Wij hebben een belangrijke rol in het verbinden van gemeenten, het veld en lokale initiatiefnemers. Deze is complementair aan gemeentelijke inzet. De kennis en ervaring die lokaal ontstaat, is bruikbaar voor alle Overijsselaars. Een kennisinfrastructuur, voortbouwend op de steunfunctietaak WMO, zorgt hiervoor.