Context

Afspraken met het Rijk en de partners van Samen Werkt Beter vragen in het provinciale natuurbeleid meer nadruk op de relatie met economie en maatschappij. Inwoners en ondernemers hebben een belangrijke rol bij het beheer van natuur en landschap, zowel bij de Natuurnetwerk Nederland als elders in het landelijk gebied en in de stad. Wij willen deze rol versterken.

  • Als beleidsontwikkelaar zoeken wij naar nieuwe strategieën om de betekenis van natuur en landschap voor mensen te vergroten en te zorgen voor een wederzijdse versterking van “economie en natuur” en “samenleving en natuur”. Ook in de Uitvoeringsagenda van Samen Werkt Beter is de uitwerking van dergelijke strategieën één van de speerpunten.
  • Als facilitator bieden wij ruimte aan en ondersteunen wij initiatieven van ondernemers en inwoners op deze gebieden.