Context

Nu wij de uitvoering van beleid in toenemende mate extern beleggen en in samenwerking met andere organisaties vormgeven, is de positie van individuele inwoners en hun democratische rechten een aandachtspunt.

Acties

  1. Wij zorgen voor adequate juridische advisering met nadruk op transparantie, redelijkheid en motivering, de-escalatie en oplossingsgerichtheid.

Toelichting op voortgang

Bij de behandeling van bezwaarschriften en klachten wordt nog steeds met veel succes de 'methode Overijssel' toegepast: door pre-mediation wordt in een substantieel aantal zaken een bevredigende oplossing geboden. In (de advisering naar) het primaire proces ligt de nadruk op het vormgeven van beleid dat middelen transparant worden weggezet, met gelijke kansen voor alle partijen die daarvoor in aanmerking komen.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.