Context

We benaderen stad en land in samenhang. Belangrijk hiervoor zijn:

  • Een goede verbinding tussen steden en kernen zowel fysiek, digitaal als mentaal op alle schaalniveaus. We nemen de gevolgen voor het verkeer en vervoer hierbij mee (zie kerntaak 4. Mobiliteit).
  • Behouden en ontwikkelen van kwaliteiten: duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit.
  • De steden en kernen zijn primair zelf aan zet, wij faciliteren en stimuleren. Belangrijke opgave is de transformatie en herstructurering van het stedelijk gebied.