Context

In de vorige collegeperiode hebben wij met lokale partners afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de Nationale Parken Weerribben-Wieden en Sallandse Heuvelrug. In ons Coalitieakkoord hebben wij afgesproken dat wij de toegevoegde waarde van de Nationale Parken voor de regionale economie (recreatie en toerisme) vergroten.

Acties

  1. Wij ondersteunen de in 2016 door de gemeenteraden vastgestelde ontwikkelagenda’s voor beide Nationale Parken.

Toelichting op voortgang

Aan de actie is uitvoering gegeven door bestuurlijk overleg en een investeringssubsidie aan beide parken van € 396.000 (Sallandse Heuvelrug) en € 404.667 (Weerribben-Wieden). U hebt de middelen daarvoor op 24 mei beschikbaar gesteld (PS/2017/288).

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Bij de uitwerking van het stappenplan is de provincie regisseur. Bij de uitvoering van het stappenplan moet de rol van de provincie nog bepaald worden.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsbijdrage nationale parken 2017-2019 [PS/2017/288 ] (bijbehorend besluit)