Ontwikkelingen

  1. In het Coalitieakkoord 2015-2019 is opgenomen dat de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting bevroren blijven op het huidige tarief. Het tarief blijft daarmee 79,9 opcenten tot en met 2019 .
  2. De gewichtsaftrek van 125 kg voor hybride personenauto’s is per 1 januari 2017 vervallen.
  3. In 2017 heeft u besloten (PS/2017/665) om niet-commerciële dierenopvangorganisaties, particuliere gegevensverzamelende organisaties en de Stichting Faunabeheer Overijssel vrij te stellen voor het betalen van leges in het kader van de Wet natuurbescherming.

Beleidskader

Het beleid provinciale heffingen staat in de Belastingverordening Overijssel. De huidige en voorgaande verordening vindt u hier.