Context

Steeds vaker wordt er van kwetsbare inwoners verwacht dat zij zelfstandig kunnen blijven wonen, werken en leven. Kortom zelfredzaam zijn. Wij zetten ons samen met gemeenten en initiatiefnemers in voor een inclusieve samenleving. Daarom ondersteunen we via hen kwetsbare inwoners bij het vergroten van hun (economische) zelfstandigheid en levensvaardigheden.

Acties

  1. Wij stellen een subsidieregeling zelfstandig leven op.
  2. Wij subsidiëren proeftuinen voor versterken zelfstandig leven.

Toelichting op voortgang

Initiatiefnemers uit de samenleving hebben de subsidieregeling zelfstandig leven en gezond bewegen (10.2) voor het doen van een verkenning of de uitvoering van een bovenlokaal project goed benut. Vooral het subsidie-onderdeel Advies en Verkenning gaf initiatiefnemers de kans om door te ontwikkelen of een sociale onderneming te starten. Ook hebben we het mogelijk gemaakt voor gemeenschappen om deze regeling te benutten om een visie op maatschappelijk vastgoed te maken. Dit helpt gemeenschappen om toekomstbestendig te zijn of te worden. Wij hebben bijgedragen aan proeftuinen bijvoorbeeld 'Baanbrekend Landschap' in een slimme verbinding met de kerntaak Natuur en Samenleving. Ook hebben we andere proeftuinen mogelijk gemaakt, zoals het boekenbal in samenwerking met het programma Cultuur en het project Toekomstbestendige erven, waar vanuit vijf provinciale programma's wordt gewerkt aan een toolkit die agrarische ondernemers helpt om op een integrale manier naar hun toekomst te kijken.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Uitvoerder, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website sociale kwaliteit