Context

In de talentontwikkelingsketen speelt cultuurparticipatie een belangrijke rol. Voor amateurkunstenaars, jong en oud, is het van belang dat er mogelijkheden zijn om actief mee te doen, zichzelf te presenteren en te leren van anderen. Met partners als gemeenten, VSB fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds werken wij samen aan actieve cultuurparticipatie.

Acties

  1. Wij maken met de regeling Cultuurparticipatie ten minste 12 projecten mogelijk.
  2. Wij maken samenwerkingsafspraken met gemeenten voor een sterke (boven)lokale culturele infrastructuur.
  3. Wij maken met de regeling Cultuurmakelaars mogelijk dat er in ten minste vijf gemeenten een cultuurmakelaar werkzaam is.
  4. Wij onderzoeken de mogelijkheid om met het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSB-fonds een Overijssels Cultuurfonds op te zetten, waarmee ten minste 30 kleine culturele (inclusief erfgoed-) initiatieven kunnen worden gerealiseerd (zie ook prestatie 6.1.3).
  5. Wij steunen met de regeling Week van de Amateurkunst (WAK) de organisatie van de WAK in ten minste 12 gemeenten.

Toelichting op voortgang

Met de regeling Cultuurparticipatie hebben wij 33 projecten mogelijk gemaakt. Hiermee  stimuleren wij actieve cultuurparticipatie, organisatorische verbetering van en/of talentontwikkeling door culturele organisaties. De diversiteit in de projecten is groot: van erfgoedprojecten, cultuureducatieprojecten in het voortgezet onderwijs tot talentenjachten.

Met de gemeenten Steenwijkerland, Tubbergen, Hellendoorn, Kampen, Zwartewaterland en Dalfsen zijn afspraken gemaakt over hun gemeentelijke culturele profilering. De gemeenten profileren zich de komende vier jaar zich op zelfgekozen culturele thema’s, zoals nautisch verleden, Hanze, archeologie, glaskunst, en culturele festivals.

In juli is het Fonds voor Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) officieel van start gegaan. Het fonds is in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds opgericht en wordt door dit fonds uitgevoerd. In een startbijeenkomst op 14 juli in Deventer zijn de eerste subsidieverleningen aan de initiatiefnemers uitgereikt. In dit eerste jaar zijn 59 projecten met een bijdrage  uit het KCIPO fonds mogelijk gemaakt, zoals de manifestatie 'Lees- en Boeken Circus', 'Kunstroute Heino' en de musical 'Join the cigarbox revolution'.

15 gemeenten hebben een Week voor de Amateurkunst georganiseerd. Onder andere in Zwolle, Deventer, Enschede, Ommen, Dalfsen en Hardenberg zijn in verschillende weken vanaf mei activiteiten georganiseerd in het kader van de Week van de Amateurkunst.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020 >>