Context

We doen geen nieuwe grootschalige investeringen in de infrastructuur. De beschikbare structurele financiële middelen zetten we in voor beheer, onderhoud en exploitatie.