Context

We volgen de plateauplanning van het ministerie van Binnenlandse Zaken ‘Digitaal 2017’. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waaraan hun dienstverlening in 2020 moet voldoen:

  1. De vraag van inwoners, bedrijven en instellingen staat centraal in ons handelen.
  2. Wij zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven en instellingen hun zaken snel en zeker kunnen regelen.
  3. Wij vallen inwoners, bedrijven en instellingen niet lastig met de verschillen tussen onze organisaties: wij opereren als één overheid.
  4. Wij stellen geen overbodige vragen. Gegevens die in basisregistraties zijn opgenomen en informatie die binnen onze eigen organisatie beschikbaar is vragen wij niet nogmaals;
  5. Wij zijn transparant en aanspreekbaar;
  6. Wij richten onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk in, met inachtneming van de behoeften van inwoners, bedrijven en instellingen. Dat moet op zo’n manier gebeuren dat de dienstverlening aan burgers en bedrijven door de overheid verbetert, de informatie-uitwisseling sneller en makkelijker verloopt en de efficiëntie wordt verhoogd. Kortom: Digitale overheid: betrouwbaar, veilig en betaalbaar.

Acties

  1. Wij implementeren de Berichtenbox voor bedrijven voor alle dienstverlenende processen.
  2. Alle bodemonderzoeksrapporten maken wij digitaal, publiek toegankelijk.
  3. Wij breiden het gebruik van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties uit.

Toelichting op voortgang

Inmiddels wordt de Berichtenbox voor bedrijven breder ingezet, maar nog niet 100% volledig (zoals gerapporteerd in de Monitor 2017-II). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is er nog niet in geslaagd de hiervoor benodigde functionaliteit tijdig in de berichtenbox op te nemen.

De voorziening voor toegankelijke bodemonderzoeksrapporten is in gebruik. Het zal echter nog tot eind 2018 duren voor alle rapporten daadwerkelijk in digitale vorm beschikbaar zijn. Het bleek budgettair noodzakelijk om de digitalisering van de rapporten in eigen beheer uit te voeren. Hiermee is de doorlooptijd aanzienlijk toegenomen.

De uitbreiding van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties is gerealiseerd, waarmee onze regelgeving volgens de richtlijnen wordt bekendgemaakt en kennisgevingen over bijvoorbeeld vergunningen worden gepubliceerd.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.