Ontwikkelingen

  1. Het weerstandsvermogen is op dit moment toereikend. De confrontatie van de beschikbare weerstandscapaciteit van € 219,8 miljoen en de benodigde weerstandscapaciteit van € 94 miljoen levert een ratio op van 2,3. Zie voor een onderbouwing van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit de beide blokken aan de rechterkant.
  1. De beschikbare weerstandscapaciteit gaat het komende jaar afnemen door de afronding van het Breedbandfonds. Indien de Provinciale Staten hiermee instemmen wordt  € 18,4 miljoen vanuit de algemene risicoreserve toegevoegd aan de algemene reserve. Door het wegvallen van risico's Breedband neemt ook de  benodigde weerstandscapaciteit af.

Beleidskader

In 2017 heeft u het risicomanagementbeleid geactualiseerd (PS/2017/835).