Context

Om de balans tussen welzijn, welvaart en natuurlijke voorraden ook daadwerkelijk te realiseren in een veranderende maatschappij moeten we nog meer dan in het verleden aan de voorkant van processen samenwerken in constante dialoog met partners. Onze taken in de ruimtelijke ordening zijn onlosmakelijk verbonden aan onze mobiliteitstaken (zie kerntaak 4).

Actuele opgaven voor 2017 zijn:

  • Herstel van balans op de woningmarkt door impulsen te geven aan (tijdelijke) sociale woningbouw voor de huisvesting van statushouders.
  • Implementatie van de Omgevingswet.
  • Nationale Omgevingsvisie.