Context

De afgelopen periode lag in veel provinciale opgaven de nadruk op planvorming, initiëren en ontwikkelen.
De komende jaren zal meer de nadruk liggen op uitvoeren en beheer.

Acties

  1. Wij leveren juridisch adviezen die juist, tijdig en volledig zijn en primair gericht op het bijdragen aan oplossing van het maatschappelijke vraagstuk.
  2. Wij verbeteren juridische informatie op intranet en toegespitst scholingsaanbod door juridische kennismanagement- en deskundigheidsbevordering.

Toelichting op voortgang

In 2017 zijn ‘in company’ trainingen verzorgd over verbonden partijen, de Wet natuurbescherming en privacy en gegevensbescherming.
Daarnaast is een systeem geïmplementeerd waarin maandelijks de voor de provincie meest relevante uitspraken van rechters worden samengevat.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Onze rol is afhankelijk van de betreffende opgave.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.