Context

In de Wet Vergunningsverlening Toezicht en Handhaving van 14 april 2016 is de verplichting opgenomen om uiterlijk 1 januari 2018 de Regionale Uitvoeringsdiensten, in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, opgericht te hebben.

Acties

  1. Wij wijzigen samen met onze partners de netwerk-Regionale Uitvoeringsdiensten tot gemeenschappelijke regelingen.

Toelichting op voortgang

In 2016 heeft Overijssel een uitvoeringsovereenkomst met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) gesloten. In 2017 is deze overeenkomst uitgebreid en per 1 januari 2018 zijn ook de medewerkers voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van de risicovolle bedrijven naar deze dienst overgegaan.

Eind 2016 is ook de Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ) opgericht. In 2017 zijn de noodzakelijke werkzaamheden uitgewerkt zodat per 1 januari 2018 deze  omgevingsdienst  operationeel kon zijn. Medewerkers van de provincie zijn met ingang van deze datum in dienst getreden van de ODIJ.

De Gemeenschappelijke Regeling omgevingsdienst Twente is in oktober 2017 ingesteld. Deze omgevingsdienst was nog niet op 1 januari 2018 operationeel.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Wij zijn partner en deelnemer (in de op te richten Gemeenschappelijke Regelingen).

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Mijlpalen:

Provinciale Staten worden halfjaarlijks per brief geïnformeerd.