Context

Naast de gangbare monitoringsinstrumenten en milieubelevingsonderzoek creëren wij een specifiek evaluatie-instrument om de voortgang bij de realisatie van de Duurzaamheidsvisie in beeld te brengen.

Acties

  1. Wij werken een monitoring- en evaluatie-instrument uit omtrent de Overijsselse Duurzaamheidsvisie.
  2. Wij monitoren luchtkwaliteit voor Overijssel en ronden het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit financieel af.

Toelichting op voortgang

Bij de behandeling van het programma Duurzaamheid in september 2017 is een andere keuze gemaakt dan een monitoringinstrument. Daarmee is deze actie niet meer actueel. De prestatie is dus niet uitgevoerd, maar dat is wel conform voortschrijdend inzicht en bekrachtigd met een besluit over het programma (PS2018/489).

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De rol van de provincie is het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.