Context

Samen met stakeholders werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door ProRail met betrekking tot elektrificatie traject Zwolle - Wierden, realisatie 2e perronspoor en snelheidsverhogende maatregelen op de trajecten Zwolle - Heino en Nijverdal - Wierden.
  2. Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door ProRail met betrekking tot onderzoek / realisatie maatregelen op het gebied van (overweg)veiligheid en geluid op het traject Zwolle - Wierden.
  3. Wij maken afspraken met betrekking tot implementatie treindienst Zwolle - Enschede met ProRail, NS en Syntus ten behoeve van start aanbestede concessie in december 2017.
  4. Wij begeleiden de implementatie van de concessie Zwolle - Enschede 2017 - 2032 door de vervoerder. Met ingang van december 2017 zal de nieuwe vervoerder Syntus deze concessie uitvoeren.
  5. Wij dragen samen met de partners zorg voor extra sneltreinritten in de spits.

Toelichting op voortgang

Actie 1.

ProRail heeft een nieuwe aanbesteding moeten starten voor de realisering van het 2e perronspoor Zwolle - Enschede omdat de eerste aanbesteding was mislukt. Daardoor is de realisatie van het 2e perronspoor vertraagd en kunnen er nog geen intercity's rijden naar Zwolle. De verwachting is dat het 2e perronspoor Zwolle-Enschede nu in de zomer 2018 gereed komt. Tot die datum rijden de intercity's niet verder dan Raalte.

Actie 2.

De werkzaamheden zijn door ProRail afgerond in december 2017.

Actie 3 en 4.

Met ingang van de nieuwe dienstregeling op 10 december 2017 voert Keolis (Syntus) de treinverbinding Zwolle-Enschede uit met nieuwe moderne Flirt-treinen. Gelijktijdig is in overleg met de regionale vervoerders door de provincie Blauwnet geïntroduceerd zodat reizigers met één keer inchecken tussen de regionale treinen in Overijssel kunnen overstappen.

Actie 5.

Vanwege het later gereed komen van het 2e perronspoor Zwolle - Enschede kan, naast de reguliere dienstregeling, op zijn vroegst vanaf de zomer 2018 met een intercity op het baanvak Zwolle-Enschede worden gereden. Tot die tijd rijdt de intercity wel tussen Enschede en Raalte.

Financiën

Bij de Perspectiefnota 2019 zal de financiële tussenbalans van de herijkingsopgave met u worden gedeeld. Over de tussenstand van de spoorse projecten wordt u bij Monitor I - 2018 geïnformeerd.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel overnemen exploitatie en voorbereiden elektrificatie spoorlijn Zwolle - Enschede [PS/2013/196 ] (bijbehorend besluit).

Perspectiefnota 2015 (PS/2014/340 ] (bijbehorend besluit).

Statenvoorstel Investeringsvoorstel elektrificatie en verbetering treindienst Zwolle – Enschede [PS/2014/427 ] (bijbehorend besluit).