Context

De Overijsselse politiek ziet zich geconfronteerd met ontwikkelingen die buitengewoon ingrijpend zijn (zie bijvoorbeeld de economische crisis) en steeds sneller lijken te gaan (zie bijvoorbeeld de impact van ICT op de samenleving). De vraag naar verkenningen van de impact van dergelijke ontwikkelingen wordt om die reden steeds groter. Het Trendbureau vervaardigt toekomstverkenningen met relevante partijen binnen en buiten Overijssel.

Acties

  1. Het Trendbureau rondt de verkenning verkeer en vervoer af. De programmaraad heeft de plannen voor 2017 verder nog niet vastgesteld.
  2. Het Trendbureau organiseert bijeenkomsten waar Overijsselse partijen toekomstige kansen en bedreigingen bespreken. Het Trendbureau organiseert een bijeenkomst over toenemende verschillen.
  3. Het Trendbureau houdt presentaties en workshops voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren en bij andere maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het Trendbureau publiceert blogs en artikelen over toekomstige ontwikkelingen in Overijssel.
  4. Het Trendbureau experimenteert met nieuwe methodes om toekomstverkenningen relevant en 'behapbaar' te maken voor beslissers.
  5. Het Trendbureau intensiveert de samenwerking met (landelijke) kennisinstellingen zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau, Planbureau voor de Leefomgeving en Brabant Kennis.

Toelichting op voortgang

Actie 1: De verkenning Verkeer en vervoer is gereed en is te raadplegen op de website.

Actie 2+3: Op 5 oktober 2017 hield het Trendbureau haar jaarcongres dat in het teken stond van het thema Grotere Tegenstellingen.

Actie 4+5: Onderdeel van de onder actie 1 genoemde verkenning Verkeer en vervoer is een praktisch bruikbare handreiking voor ‘adaptief plannen’ als een nieuwe methode om toekomstverkenningen relevant en 'behapbaar' te maken voor beslissers.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website Trendbureau