Inleiding

Het overzicht van incidentele & structurele baten en lasten toont per budget de specifieke eigenschappen. Het laat zien of een budget een incidenteel of structureel karakter heeft. Dat is ook waar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toezicht op houdt. Zij toetsen het duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en meerjarenraming van provincies. Duurzaam financieel e ...

Spelregels

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt toezicht op het duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en Meerjarenraming van provincies. Eén van de toetspunten is het duurzaam financieel evenwicht. Dit betekent dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De structurele baten dienen dus gelijk of hoger te zijn dan de structurele lasten. Het beleid ...

Overzicht

Begroting 2017

Rekening 2017

Saldo 2017

Saldo na bestemming (baten -/- lasten)

58.901

-58.901

Totaal baten

1.104.624

1.107.686

-3.062

- waarvan incidentele baten

743.061

742.794

267

- waarvan structurele baten

361.563

364.892

-3.329

Totaal lasten

1.104.624

1.048.785

55.839

- waarvan incidentele lasten

816.879

779.188

37.691

- waarvan structurele lasten

287.746

269.597

18.148

Specificatie