Context

In het kader van Samen Werkt Beter werken een 15-tal organisaties, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid aan een gezamenlijke koers voor natuur en economie in Overijssel en aan de uitvoering van deze koers. Wij zijn één van deze partijen. Periodiek wordt de agenda geactualiseerd.

Acties

  1. Wij brengen provinciale opgaven in het landelijk gebied in Samen Werkt Beter in en dragen bij aan onderwerpen die de partners inbrengen.

Toelichting op voortgang

In 2017 is het bestuurlijk overleg Samen werkt beter vijf maal bijeengeweest. Eind 2016 hebben de partners uitgesproken dat het van belang is het bestuurlijk overleg voort te zetten. Hier is invulling aangegeven door onder meer het bespreken van concrete casussen met de focus op hoe de partners via (betere) samenwerking kansen kunnen benutten en problemen op kunnen lossen en welke bijdrage een ieder van de partners daar zelf aan kan leveren. Bij de gebiedsprocessen van de ontwikkelopgave blijft het belangrijk om als partners met elkaar in gesprek te blijven en elkaar op de hoogte te houden van acties die eenieder vanuit zijn eigen rol, belang en verantwoordelijkheid onderneemt. Wij faciliteren de voorzitter van het bestuurlijk overleg met ambtelijke ondersteuning bij het voorbereiden van de vergaderingen en het verwerken van de afspraken.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk die van faciliteerder, belangenassembleur, beïnvloeder, regisseur en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.