Context

Wij evalueren de huidige normen, mede in het licht van de klimaatverandering.

Acties

  1. Wij onderzoeken samen met de waterschappen de consequenties van de klimaatverandering op de normering wateroverlast.

Toelichting op voortgang

Samen met de waterschappen is gestart met de verkenning naar de consequenties van klimaatverandering op de normering wateroverlast. Door de klimaatverandering wordt het steeds lastiger om bij het huidige gebruik van gronden aan de huidige normering (zie indicator 1.4.b) te voldoen.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Regisseur. Wij zijn kaderstellend op basis van de Waterwet / Omgevingswet.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.