Context

Door de minister is de Rijksfinanciering van de verdubbeling van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid, in 2013 geschrapt. De bereikbaarheids- en veiligheidsknelpunten blijven echter bestaan. We moeten bij de minister opnieuw aandringen op verdubbeling van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid om dit knelpunt op te lossen. Wij hebben in 2015 de provinciale aansluiting N50 / N307 verbeterd als eerste stap in de oplossing van het veiligheids- en bereikbaarheidsknelpunt.

Acties

  1. Wij lobbyen voor de aanpak van het traject N50 Kampen - Kampen Zuid.

Toelichting op voortgang

Na een succesvolle lobby in 2016 heeft het Rijk de aanpak voor verdubbeling van het wegvak N50 Kampen Zuid-Kampen weer opgenomen in het MIRT projectenoverzicht. Omdat het Rijk de Planstudie N50 pas in 2020 wilde starten is in het BO MIRT 2017 hierover gesproken en heeft de minister toegezegd de planstudie begin 2019 te starten. Dit is opgenomen in de Startbeslissing N50 die de minister eind 2017 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Beïnvloeder.

De provincie is gebaat bij goede bereikbaarheid van Kampen en Zwolle en doorstroming op N50 en daarmee samenhangende N307 (verbinding Lelystad-Kampen-Zwolle) waar wij wegbeheerder zijn.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website N50 / N307