Context

Naar aanleiding van het Initiatiefvoorstel Code Maatschappelijke Participatie [PS/2014/341] , het programma Overijssel 20xx en de Participatiecode [PS/2014/1080] onderzoeken wij met u onze nieuwe rollen in de veranderende samenleving.

Acties

  1. Wij ondersteunen het toepassen van de participatiecode door bij nieuwe voorstellen de participatieparagraaf toe te voegen waarin wij aangegeven welke treden van de participatieladder van toepassing zijn (motie [PS/2016/665](http://www.overijssel.nl/sis/16301629250857.pdf)
  2. Wij ondersteunen Provinciale Staten actief bij het pakken van hun rol bij het toepassen van de participatiecode.

Toelichting op voortgang

Actie1+2: Wij voegen (waar mogelijk) statenvoorstellen de participatieparagraaf toe.  Daarbij wordt onderscheid gemaakt in doelgroepen.  Bij uw kaderstellende rol hebben wij aandacht voor zowel de participatieve rol (wat zijn de belangen van de provincie) als de besluitvormende rol (welke kaders stelt PS).

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder en ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.