Context

Onze visie op Duurzaamheid bestaat uit de overkoepelende missie Mooi, Leefbaar en Toekomstbestendig Overijssel en vijf kernambities:

  • Een klimaatbestendig Overijssel.
  • Een duurzame energiehuishouding.
  • Kringlopen sluiten, of toegroeien naar een circulaire economie.
  • Beter benutten van ruimte, bestaande bebouwing en infrastructuur.
  • Natuur als ruggengraat.

In het Programma Duurzaamheid beschrijven wij concrete doelen en uitvoeringsprojecten en wij faciliteren de verspreiding van kennis.