Context

Vanuit onze rol als initiatiefnemer brengen wij milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten tijdig in beeld om de milieueffecten goed mee te wegen in besluitvorming (wettelijke plicht). Wij toetsen en adviseren de milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen van derden.

Acties

  1. Wij adviseren en toetsen op het gebied van milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden.
  2. Wij brengen milieu- en duurzaamheidseffecten van (eigen) voorgenomen plannen en projecten in beeld.

Toelichting op voortgang

De M.E.R. procedures zijn op tijd doorlopen zodat de resultaten konden worden meegenomen bij de besluitvorming. Het gaat hierbij om de volgende projecten/plannen:

  • CO2-afvang Twence te Hengelo;
  • Omgevingsplan buitengebied Steenwijkerland
  • Omgevingsplan Rijssen-Holten
  • Evaluatie verwerking productiewater Schoonebeek
  • Bepalen voorkeurslocatie drinkwaterwinning Twente-Achterhoek.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Beïnvloeder, faciliteerder, regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.