Context

Lokale verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit van het platteland, bijvoorbeeld door de lokale uitvoering van een Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, tillen we op tot een gebiedsgerichte kwaliteitsverbetering. Wij voeren dit uit in samenhang met kerntaak 3 Vitaal Platteland . De andere beleidsdoelen van deze kerntaak dragen ook bij aan de leefbaarheid van het landelijk gebied. Bescherming tegen wateroverlast, schoon en voldoende water zorgen voor basiskwaliteiten op watergebied. Een goede koppeling met stedelijke netwerken zorgt voor een samenhangende regio. Tevens houden we rekening met de veranderende mobiliteit op het platteland (zie ook kerntaak 4).