Context

Samen met alle wegbeheerders in Overijssel richten we alle wegen zoveel mogelijk Duurzaam Veilig in, waarbij prioriteit ligt bij de aanpak van verkeersongevallenconcentraties, schoolomgevingen en belangrijke fietsverbindingen.

Acties

  1. Wij subsidiëren gemeentelijke projecten ter verbetering van verkeersveiligheid.

Toelichting op voortgang

In 2017 hebben we, in afstemming met de wegbeheerders in Overijssel, infrastructurele projecten gesubsidieerd gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Hierbij gaat het onder meer om de aanleg van drempels, inritconstructies en veilig inrichten van schoolomgevingen. Daarnaast zijn er binnen het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer ook een aantal grote projecten voorzien van een bijdrage. U kunt hierbij denken aan verkeersveiligheidsprojecten als:

• N732 Enschede-Losser, kruispunt Lonnekermolenweg-Glanerbruggeweg

• Zwolle, aanpak Rembrandlaan - Monteverdilaan

• Dinkelland, Ootmarsum/Agelo, Dusinkweg fase II

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Regisseur (provincie subsidieert en maakt daarmee gemeentelijke infrastructuur projecten mogelijk) en wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.