Context

IJsseldelta fase 2 is het vervolg op IJsseldelta fase 1. Het onderdeel N307 / Roggebot van IJsseldelta fase 2 omvat ook de reconstructie van de N307 aan weerszijde van de nieuwe brug over het Drontermeer. De kosten hiervan worden gedragen door de provincies Flevoland en Overijssel. Deze gebiedsontwikkeling bevindt zich in de programmeringsfase.

De einddatum is maart 2018, dan wordt de projectbeslissing genomen door het ministerie van I&M. Deze markeert de overgang van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Voor de realisatiefase worden nieuwe afspraken gemaakt over de projectleiding.

Acties

  1. Wij bereiden de vergunningen voor op het gebied van natuur, milieu, veiligheid, cultuurhistorie en archeologie, waar sprake is van cumulatieve effecten op de omgeving.
  2. Wij verantwoorden halfjaarlijks, namens de regionale partners, aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over doelrealisatie, financiën en planning.
  3. Wij stellen op en bewaken het gezamenlijk kader voor Ruimtelijke kwaliteit.
  4. Wij bereiden namens de partners de projectbeslissing van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de daaraan voorafgaande gate review voor.

Toelichting op voortgang

In het kader van Ruimtelijke kwaliteit kunnen wij u meedelen dat de Samenhangende Landschapsvisie is op- en vastgesteld. Op basis van deze visie wordt momenteel gewerkt aan inrichtings- en kwaliteitsplan(nen).

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Overall coördinatie en management deelprojecten

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.