Context

Om die visie te realiseren zetten wij onze acties en activiteiten in samenspel met de samenleving op.

Acties

  1. Wij inventariseren enthousiaste en vooruitstrevende ondernemers en instellingen als startpunt voor Groene Cirkels. Wij faciliteren maximaal drie Groene Cirkels.
  2. Wij verbinden bestaande provinciale opgaven aan duurzame innovatie en groene economische groei.

Toelichting op voortgang

U heeft op 27 september 2017 het programma Duurzaamheid vastgesteld (PS/2017/489). Hiermee is de prestatieomschrijving zoals opgenomen in de begroting 2017 achterhaald.

Het programma Duurzaamheid is een uitwerking van de Omgevingsvisie en prestatie 2.5.1 en is aangekondigd in de Perspectiefnota 2016. Het programma maakt zichtbaar wat de provincie doet op het gebied van duurzaamheid, door de goede voorbeelden uit Overijssel te delen. Daarnaast stimuleren en ondersteunen we MKB-ondernemers die samen met andere partijen werken aan duurzame economische ontwikkeling via innovatie. Wij faciliteren daarbij zowel kennisdeling als concrete samenwerking in projecten, binnen het geheel van samenwerkende netwerken in Overijssel. Die samenwerkende netwerken noemen we Waardemakers-netwerken.

Er zijn inmiddels twee Waardemakers-netwerken van start gegaan.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, zoals beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, belangenassembleur, kennisdeler, verbinder en netwerkspeler.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012 - 2015 [PS/2012/152 ] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Vaststellen van het programma duurzaamheid door Provinciale StatenStarten van twee Waardemakers-netwerkenOpleveren van projectwebsite: Het voor het voetlicht brengen en delen van goede voorbeelden uit Overijssel in de vorm van een website heeft enige vertraging opgelopen. Geplande oplevering was het laatste kwartaal 2017, de website zal nu in het eerste kwartaal van 2018 live gaan.