Context

Er wordt in Overijssel al veel ervaring opgedaan met noaberschap als basis voor sociale kwaliteit. Denk aan (energie en zorg)coöperaties, visies op de lokale gemeenschap in de toekomst, sociaal ondernemerschap, de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties en andere ontmoetingsplaatsen. Bewoners, professionals en overheden doen hierin ervaring op, ook voor wat betreft hun rol en verantwoordelijkheid. De ontwikkeling van lokale regie staat nog in de kinderschoenen. Kennis en ervaring is onvoldoende zichtbaar en bruikbaar. Procesbegeleiding van lokale initiatieven is gewenst.

Acties

  1. Wij stellen een subsidieregeling lokaal initiatief via gemeenten op.
  2. Wij onderzoeken of de huidige subsidie leefbare kernen kan worden gecontinueerd.
  3. Wij subsidiëren proeftuinen.

Toelichting op voortgang

Initiatieven uit de samenleving hebben de subsidieregeling "Samen voor Elkaar" voor lokale maatschappelijke initiatieven goed benut. Er is zeven ton geïnvesteerd in deze lokale maatschappelijke initiatieven.  Samen met onze collega's van Ruimtelijke Kwaliteit hebben we geïnvesteerd in de subsidieregeling leefbare kleine kernen. Deze regeling biedt kleine kernen tot 15.000 inwoners de kans om ruimtelijke en sociale kwaliteit te versterken middels fysieke investeringen en het organiseren van activiteiten die bijdragen aan ontmoeting. We hebben bijgedragen aan proeftuinen en projecten (bijvoorbeeld de uitreiking van de vrijwilligersprijs ) die Overijsels Noaberschap hebben versterkt met focus op slimme verbindingen met andere provinciale programma's. Ook hebben we de uitreiking van de vrijwilligersprijs mogelijk gemaakt.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Uitvoerder, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website sociale kwaliteit